Projektování

Projekční činnost zpracováváme pro soukromé osoby (zahrady a jejich součásti u rodinných domů) i pro veřejné instituce (Obecní úřady, školy, školky, veřejná prostranství). Po informační schůzce s investorem, na které dojde k upřesnění představ a požadavků úpravy dojde k vyfotografování současného stavu, měření a terénnímu průzkumu pozemku, při kterém jsou zjištěny jeho další vlastnosti (inženýrské sítě, možnosti závlahy, vlastnosti půdy). Následuje předběžný návrh projektu a další diskuze s investorem a konečné zadání projektu. Dokumentace je investorovi posléze předána.

Jak projekt probíhá?

Po zpracování návrhu a jeho schválení investorem dojde k vytvoření samotného projektu, který obsahuje:

  • Nákres sítí, vlastnické vztahy pozemků
  • Základní výkres v určeném měřítku s legendou
  • Jasné řešení pozemku – trávníky, stavby, zpevněné plochy, výsadby rostlin
  • Seznam použitých rostlin, materiálu, přehled vykonávaných prací,
  • Rozpočet
  • Návrh následného ošetřování
  • Při projektování využíváme program Sadovnická projekce, který umožňuje 3D náhledy a jejich tisk i několik let po výsadbě, v určitém období, z určitého úhlu apod.