Koupací a okrasná jezírka

Vodní plochy, potoky, potůčky a jezírka doplňují klasické zahrady o další „živý“ prvek, zlepšují nejbližší klima ve své blízkosti a zvyšují biodiverzitu pozemku.

Koupací jezírka slouží nejen ke koupání, ale svou technologií se co nejvíce přibližují přírodě, protože využívají pouze biologicky vyčištěnou vodu. Voda nezapáchá a neobsahuje žádné chemické látky, což neovlivňuje organismus koupající se osoby. Biologicky čistou vodu lze zachovat několika technologiemi, pouze za pomoci rostlin nebo s využitím filtrační techniky.

Koupací jezírka s čištěním pomocí rostlin fungují na souhře velkých zón osázených rostlinami a zooplanktonem, tak jak to funguje ve vodních plochách v přírodě – tzv. stojaté vody. Tato technologie vyžaduje pro dobré fungování poměrně velkou plochu rostlinné zóny (zhruba 50% celkové plochy jezírka).

Koupací jezírka s použitím filtrační techniky fungují na principu odbourávání živin z vody filtrem na biologickém způsobu jako u tekoucích vod, která je na živiny pak „chudá“ a neumožňuje růst nežádoucí flóry a fauny (zelenání, zakalení a tzv. zkažení vody). Rostliny jsou využívány především pro svůj estetický efekt, ale díky vodě chudé na živiny se tolik nerozrůstají.

Privátní koupací jezírka a biobazény rozdělujeme dle různých faktorů do pěti typů:

typ I, II, a III - Koupací jezírko 
Je uměle založená nádrž se stojatou vodou (imituje tůň, rybník) s doporučeným limitovaným obsahem fosforu, bez přítoku a odtoku. Čištění vody zajišťuje převážně zooplankton a ukládání živin v sedimentech ve všech částech.

typ IV a V - Biobazén 
Je uměle založená nádrž s cirkulující vodou (imituje horský potok) s doporučeným limitovaným obsahem fosforu, bez přítoku a odtoku. Čištění vody zajišťuje převážně nárůst biofilmu na substrátu vystavenému rychlému proudění ve vlastních biofiltrech.
Čištění stojatých vod sedimentací nelze kombinovat s čistícími technologiemi, které využívají čerpadla, filtry atd. Pokud ve vodách se sedimentací probíhá cirkulace vody přes štěrkové vrstvy, vznikají ve zvýšeném množství řasy a biofilm. Sedimentace a filtrační technika se tedy vzájemně vylučují. Vzhledem k neslučitelnosti těchto technik je v praxi nutné rozlišovat mezi koupacími jezírky a biobazény.

Při plánování koupacích jezírek opět klademe důraz na přání zákazníka s ohledem na splnění podmínek fungování biologického čištění vody dle zvolené technologie.

Na přání investora jsme schopni navrhnout a zrealizovat v nové i stávající výsadbě závlahový systém, Používáme pouze ověřené komponenty a technologie.

 

Pokud Vás zaujaly naše realizace, vyplňte prosím tento dotazník a my Vám připravíme nabídku podle Vašich potřeb. Vyplněný dotazník nám zašlete na email: info@laurus.cz nebo si ho přineste s sebou na schůzku s námi.