Zelené střechy

Zelené střechy 

jsou nejen krásné, ale nabízí  rozmanité využití a dokonce nám šetří i peníze. Jedná se o ozleněnou střešní plochu. Rozmanitost rostlinných druhů použitých pro výsadbu je určována druhem a mocností použitého střešního substrátu.
Zelené střechy chrání hydroizolaci před teplotními extrémy, kroupami a klimatickými vlivy a prodlužují tak životnost izolace až na dvojnásobek.
Zelené střechy vsakují a odpařují zpět do ovzduší v průměru 40-99% srážkové vody za rok v závislosti na typu souvrství a odlehčují tak kanalizačnímu systému především při přívalových deštích. Tím také zelené střechy výrazně přispívají k ochlazování budovy v létě, zvlhčování vzduchu a snížení prašnosti.
Zelené střechy představují ekologické vyrovnání zásahů člověka do přírody v důsledku zástavby, mnoha živočišným druhům poskytují zelené střechy útočiště a náhradní prostor k životu.
Zelená střecha také umožňuje využít drahou plochu stavební parcely dvojnásobně – dům i zahrada v jednom. Zelené střechy jsou dnes trendem doby a nedílnou součástí moderní architektury a urbanismu. Zelená střecha může též sloužit jako městská zeleň, park, sportoviště apod.
Máte-li zájem o realizaci zelené střechy, kontakujte raději naší firmu již při projektování domu. Jestliže dům již stojí,nevadí,také Vám střechu ozeleníme v rámci daných možností a podmínek.

Vertikální zahrady 

jsou dalším trendem současné zaahradní a krajinářské tvorby. Jedná se o zelené stěny budov – zelené fasády.
Vertikální zahrady lze vytvořit i v interiéru. Můžete je využít k pěstování bylin v kuchyni, na balkóně, zimní zahradě...